Disque

Atin ane ebamba

Format : 45 tours / 17cm / SP
Sortie : 1979 chez Production Oyenga (MDM 1979)
Voir : Tity EDIMA
Catégorie : AFRIQUE
Face A : Atin ane ebamba (T. Akono - J. Mbida)
Face B : Ela (T. Akono - L. Mvondo Mvele)